Yumi Kim's gorgeous Desire Floral Kimono Maxi Dress features a kimono inspired look.

Desire Maxi Dress

$218.00 $268.00